slot gacor

Học tập, quán triệt nghị quyết Đại hội Đảng bộ khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025


Sáng 12/11/2020, Đảng ủy trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt nội dung Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025. BCH Đảng ủy, cấp ủy các chi bộ trực thuộc và 62/73 đảng viên trong đảng bộ đã tới dự và học tập Nghị quyết. Đồng chí Nguyễn Tuấn Anh – Phó Bí thư Đảng ủy đã thông báo kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, các quyết định phân công nhiệm vụ của BCH Đảng bộ khối và trực tiếp truyền đạt những nội dung chính của Nghị quyết tới hội nghị.

Việc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 nhằm giúp cho cán bộ, đảng viên, người lao động nâng cao nhận thức, hiểu biết về nhận định, đánh giá, kinh nghiệm và các giải pháp chủ yếu của nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ khối lần thứ III. Hội nghị đã nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết theo hướng xác định trọng tâm, trọng điểm, những nội dung cần đi sâu, phân tích kỹ nhiệm vụ, chỉ tiêu đề ra của Đảng bộ khối trong nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

Ngoài nội dung học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng bộ khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội lần thứ III, Hội nghị cũng đã được thông qua chương trình hành động toàn khóa của Đảng ủy nhà trường nhiệm kỳ 2020 – 2025 với quyết tâm cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ, đề ra giải pháp hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của nhà trường trong công tác xây dựng đảng và nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2020 - 2025, góp phần hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khối lần thứ III.

Sáng 12/11/2020, Đảng ủy trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt nội dung Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025. BCH Đảng ủy, cấp ủy các chi bộ trực thuộc và 62/73 đảng viên trong đảng bộ đã tới dự và học tập Nghị quyết. Đồng chí Nguyễn Tuấn Anh – Phó Bí thư Đảng ủy đã thông báo kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, các quyết định phân công nhiệm vụ của BCH Đảng bộ khối và trực tiếp truyền đạt những nội dung chính của Nghị quyết tới hội nghị.

Việc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 nhằm giúp cho cán bộ, đảng viên, người lao động nâng cao nhận thức, hiểu biết về nhận định, đánh giá, kinh nghiệm và các giải pháp chủ yếu của nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ khối lần thứ III. Hội nghị đã nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết theo hướng xác định trọng tâm, trọng điểm, những nội dung cần đi sâu, phân tích kỹ nhiệm vụ, chỉ tiêu đề ra của Đảng bộ khối trong nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

Ngoài nội dung học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng bộ khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội lần thứ III, Hội nghị cũng đã được thông qua chương trình hành động toàn khóa của Đảng ủy nhà trường nhiệm kỳ 2020 – 2025 với quyết tâm cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ, đề ra giải pháp hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của nhà trường trong công tác xây dựng đảng và nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2020 - 2025, góp phần hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khối lần thứ III.

Tags: