Công khai điều kiện tổ chức hoạt động Giáo dục nghề nghiệp


Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội Công khai Điều kiện tổ chức hoạt động giáo dục nghề nghiệp năm 2021 (chi tiết tải và xem file đính kèm):


1. Chương trình đào tạo [Tải file RAR tại đây]

2. Đội ngũ nhà giáo - Cơ sở vật chất [Tải file PDF tại đây]

3. Giấy chứng nhận đắng ký hoạt động Giáo dục nghề nghiệp [Tải file PDF tại đây]


 

Tags:
Bài viết liên quan: