slot gacor

Thông tin chung về nhà trường


1. Quá trình hình thành và phát triển của nhà trường

Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội, có bề dày lịch sử 35 năm xây dựng và phát triển qua các mốc lịch sử:

- Trường đào tạo Công nhân xây dựng số 2 (theo Quyết định số 511/QĐ-TC-UB ngày 12/2/1987 của UBND Thành phố Hà Nội).

- Trường kỹ thuật xây dựng số 2 Hà Nội (theo Quyết định số 1532/QĐ-UB ngày 9/6/1995 của UBND Thành phố Hà Nội về việc “Nâng hạng và đổi tên trường Đào tạo CNXD số II thành trường Kỹ thuật Xây dựng số II Hà Nội”.

 - Trường Trung học kỹ thuật xây dựng Hà Nội (theo Quyết định số 1131/QĐ-UB ngày 18/3/1998 UBND Thành phố Hà Nội về việc “Nâng cấp trường Kỹ thuật Xây dựng số 2 thành trường Trung học Kỹ thuật Xây dựng Hà Nội” .

- Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội (theo Quyết định số 7230/QĐ-BGD&ĐT ngày 19/12/2005 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo “Thành lập trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội trên cơ sở trường Trung học Kỹ thuật xây dựng Hà Nội”

2. Thành tích đạt được

- Huân chương Độc lập hạng Ba năm 2012

- Huân chương lao động hạng Nhất năm 2022

- Huân chương lao động hạng Nhì năm 1994

- Huân chương lao động hạng Ba năm 1983, 2017

3.1 Sứ mệnh

Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội là cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập, nhà trường đóng góp vào sự phát triển, thịnh vượng của cộng đồng bằng việc đào tạo nguồn nhân lực có tri thức, kỹ năng nghề nghiệp, có đạo đức, trách nhiệm, có khả năng thích ứng nhanh với sự thay đổi của cách mạng khoa học - công nghệ.

3.2 Tầm nhìn

Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội là địa chỉ đào tạo tin cậy hàng đầu trong hệ thống giáo dục nghề nghiệp, đáp ứng nhu cầu xã hội với công nghệ đào tạo tiên tiến.

3.3 Giá trị cốt lõi

Tri thức - Trách nhiệm - Tôn trọng - Trung thực - Thương yêu

3.4 Văn hóa nhà trường

Tạo dựng môi trường thân thiện, tận tâm và chuyên nghiệp