slot gacor

Sứ mệnh, tầm nhìn, giá trị cốt lõi


1. Sứ mệnh

Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội là cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập,  nhà trường đóng góp vào sự phát triển, thịnh vượng của cộng đồng bằng việc đào tạo nguồn nhân lực có tri thức, kỹ năng nghề nghiệp, có đạo đức, trách nhiệm, có khả năng thích ứng nhanh với sự thay đổi của cách mạng khoa học - công nghệ.

2. Tầm nhìn

Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội là địa chỉ đào tạo tin cậy hàng đầu trong hệ thống giáo dục nghề nghiệp, đáp ứng nhu cầu xã hội với công nghệ đào tạo tiên tiến.

3. Giá trị cốt lõi

Tri thức - Trách nhiệm - Tôn trọng - Trung thực - Thương yêu

4. Văn hóa nhà trường

Tạo dựng môi trường thân thiện, tận tâm và chuyên nghiệp

Tags: