Lễ ký thỏa thuận hợp tác giữa Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội với các doanh nghiệp năm 2018


     (CĐCĐ HN) Đẩy mạnh hợp tác với các Doanh nghiệp là một trong những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo gắn kết với thị trường lao động của nhà trường.

        Ngày 30/10/2018, tại phòng truyền thống, trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội đã tổ chức lễ ký thỏa thuận hợp tác với các doanh nghiệp trong lĩnh vực: Xây dựng, Đào tạo và tư vấn du học, Công nghệ Thông tin, Công nghệ Thiết bị, Thương mại và Tư vấn nghiệp vụ kế toán, Tài chính.

       Dự lễ ký có Giám đốc các doanh nghiệp: Công ty TNHH Nền việt, Công ty TNHH Tư vấn du học và Đào tạo Ngoại ngữ World link Việt Nam, Công ty Cổ phần Thang máy và Thiết bị 5S, Công ty TNHH Công nghệ Windsoft Việt Nam, Công ty Cổ phần thương mại quốc tế Hoàng yến, Công ty TNHH Lavinia, Công ty TNHH Quyên Acounting; Hiệu trưởng trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội cùng các phòng, khoa chuyên môn của các bên.     

        Tại buổi lễ, các bên đã trao đổi, chia sẻ về mục tiêu, phương hướng, tiềm năng hợp tác của mỗi bên, nhất trí cùng hợp tác bền vững và phát triển trên cơ sở các nội dung chính sau:

       Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội đào tạo, cung ứng nguồn nhân lực là sinh viên thực tập và sinh viên đã tốt nghiệp cho các doanh nghiệp phù hợp với yêu cầu của doanh nghiệp.

       Các doanh nghiệp hợp tác trao đổi, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng chuyên môn cho giảng viên trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội trong các lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp; xây dựng chương trình đào tạo đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp; sẵn sàng tiếp nhận giảng viên, sinh viên trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội đến thực tập và sinh viên sau khi tốt nghiệp đến làm việc tại doanh nghiệp.

      Ngay sau lễ ký kết thỏa thuận hợp tác, Hiệu trưởng nhà trường đã chỉ đạo các bộ phận chuyên môn, các khoa liên quan tổ chức xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện các nội dung đã ký.

Tags: