slot gacor

Lễ ký thỏa thuận hợp tác giữa Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội với các doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ thông tin và điện, điện tử


 (CĐCĐ HN) Ngày 23/04/2019, tại phòng truyền thống, trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội đã tổ chức lễ ký thỏa thuận hợp tác với các doanh nghiệp trong lĩnh vực Công nghệ thông tin – Điện, điện tử.

      Dự lễ ký, về phía nhà trường có: ThS. Nguyễn Phúc Đức – Hiệu trưởng; ThS Phạm Hương Linh – PTP- PTC phòng Công tác HS-SV; ThS. Nguyễn Thị Hồng Thuý - Trưởng khoa CNTT-Điện, điện tử; ThS. Chu Thị Phương Lan - Phó trưởng khoa CNTT-Điện, điện tử. Về phía các doanh nghiệp có: Ông Phan Tuấn Anh,Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển công nghệ mô phỏng; Ông Đỗ Tiến Cương, Giám đốc công ty TNHH Điện nước Việt Nam;Ông Nguyễn Văn Công, Trưởng phòng nhân sự công ty TNHH Sevin Việt Nam.

      Tại buổi lễ, các bên đã trao đổi, chia sẻ những mục tiêu, phương hướng, tiềm năng hợp tác của mỗi bên, nhất trí cùng hợp tác bền vững và phát triển trên cơ sở các nội dung theo thế mạnh của mỗi bên:

      Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội đào tạo, cung ứng nguồn nhân lực là sinh viên thực tập và sinh viên đã tốt nghiệp cho các doanh nghiệp phù hợp với yêu cầu của doanh nghiệp.

      Các doanh nghiệp hợp tác trao đổi, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng chuyên môn cho giảng viên, sinh viên trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội trong các lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp; xây dựng chương trình đào tạo đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp; sẵn sàng tiếp nhận giảng viên, sinh viên trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội đến thực tập và sinh viên sau khi tốt nghiệp đến làm việc tại doanh nghiệp.

      Ngay sau lễ ký kết thỏa thuận hợp tác, Hiệu trưởng nhà trường đã chỉ đạo các bộ phận chuyên môn, các khoa liên quan tổ chức xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện các nội dung đã ký.

Tags: