slot gacor

LỄ KÝ THỎA THUẬN HỢP TÁC GIỮA TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HÀ NỘI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP TRONG LĨNH VỰC XÂY DỰNG


(CĐCĐ HN) Ngày 30/05/2019, tại phòng truyền thống, trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội đã tổ chức lễ ký thỏa thuận hợp tác với các doanh nghiệp trong lĩnh vực Xây dựng.

- Công ty Cổ phần Elegant Builders

- Công ty Cổ phần Kiến trúc xây dựng và Thương mại H&T Hà Nội 

Công ty Cổ phần Elegant Builders

Công ty Cổ phần Kiến trúc xây dựng và Thương mại H&T Hà Nội 

Tags: