slot gacor

Lế ký kết hợp tác giữa Hiệp hội cao đẳng cộng đồng Việt Nam với Trường Đại học Royal Roads (RRU) thành phố Victoria, bang British Columbia, Canada


Ngày 02/7/2018 tại trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội, Phó Chủ tịch Hiệp hội Cao đẳng Cộng đồng Việt Nam (VACC) kiêm Hiệu trưởng trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội Nguyễn Phúc Đức cùng các bộ phận chức năng đã đón tiếp và làm việc với đoàn đại biểu Trường Đại học Royal Roads (RRU) thành phố Victoria, bang British Columbia, Canada do tiến sỹ Allan Cahoon - Hiệu trưởng và tiến sỹ Pedro Márquez - Phó Hiệu trưởng  đến thăm và làm việc. Trong buổi làm việc đã diễn ra Lễ ký Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa VACC và RRU với các nội dung hợp tác sau:
        - Trao đổi giảng viên
        - Trao đổi sinh viên cho nghiên cứu và học tập
        - Tổ chức các hoạt động nghiên cứu
        - Tổ chức hội thảo, hội nghị chuyên đề 
        - Trao đổi học tập, tài liệu học tập, giảng dạy và các thông tin khác
        - Tổ chức các chương trình đào tạo ngắn hạn 
        Đây sẽ là một cơ hội tốt cho các trường thuộc VACC trong đó có trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội trong việc phát triển các chương trình đào tạo, bồi dưỡng kiến thức cho giảng viên, sinh viên và du học tại RRU Canada.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TẠI BUỔI LỄ KÝ KẾT

Tags: