Đại hội Công đoàn trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội lần thứ XIII nhiệm kỳ 2023 - 2028.

(CĐCĐ HN) Ngày 30/12/2022 BCH ng đoàn đã tổ chức Đại hội ng đoàn trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội lần thứ XIII nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Dự Đại hội có đồng chí Phạm Thị Lâm Anh - Phó chủ tịch Liên đoàn lao động Quận Cầu Giấy; đồng chí Nguyễn Tuấn Anh – Phó Bí thư Đảng Ủy – Phó Hiệu trưởng nhà trường; đồng chí Nguyễn ng Đại –  Đảng Ủy viên - Phó Hiệu trưởng phụ trách điều hành nhà trường; các đồng chí Trưởng đơn vị phòng, khoa, trung tâm, các tổ chức chính trị xã hội nhà trường cùng toàn thể các đồng chí ng đoàn viên trong trường.

Trong báo cáo trình Đại hội, đồng chí Nguyễn Đức Minh - Chủ tịch ng đoàn nhiệm kỳ XII đã báo cáo đánh giá những hoạt động của BCH ng đoàn khóa XII đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua; những phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp hoạt động của BCH ng đoàn trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội Khóa XIII nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Phạm Thị Lâm Anh - Phó chủ tịch Liên đoàn lao động Quận Cầu Giấy; đồng chí Nguyễn Tuấn Anh – Phó Bí thư Đảng Ủy – Phó Hiệu trưởng nhà trường, đánh giá cao báo cáo và những thành tích mà BCH ng đoàn nhà trường đã đạt được; đồng thời cũng mong muốn BCH ng đoàn trường lần thứ XIII nhiệm kỳ 2023 - 2028 phát huy những thành tích đã đạt được, tiếp tục đổi mới các hoạt động ng đoàn, xây dựng ng đoàn trường vững mạnh, góp phần xây dựng trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội ổn định và phát triển.

Trong không khí sôi nổi, đoàn kết, đại hội đã thống nhất cao các chỉ tiêu, chương trình hành động của BCH ng đoàn trường nhiệm kỳ 2023 - 2028; Đại hội đã bầu chọn BCH ng đoàn trường khóa XIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm 07 đồng chí trong đó đồng chí Lê Ngọc Vinh đã được BCH khóa XIII tín nhiệm bầu làm Chủ tịch ng đoàn khóa XIII nhiệm kỳ 2023 - 2028; Đại hội cũng đã bầu chọn được 02 đại biểu chính thức, 01 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu ng đoàn Quận Cầu Giấy nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Sau đây là một số hình ảnh trong Đại hội

 

Tags: