slot gacor

Vươn tới truyền thông chuyên nghiệp


CĐCĐ, ngày 14/5/2020

     Để triển khai tốt công tác truyền thông, tư vấn hướng nghiệp và tuyển sinh năm 2020: bắt đầu từ đâu? làm như thế nào để đạt hiểu quả? Muốn vậy,  buộc phải có kỹ năng nhất định về công tác truyền thông.

      Ngày 14/5/2020, trường Cao đẳng Cộng đồng Hà nội đã tổ chức bế giảng lớp đào tạo về kỹ năng truyền thông, 24 thành viên của lớp được lựa chọn từ cán bộ lãnh đạo và viên chức của các phòng, khoa có nhiều triển vọng và tiềm năng trong công tác tuyển sinh. Các thành viên được chia thành 5 nhóm, thực hiện  nghiên cứu từng đối tượng tiếp cận cụ thể để xây dựng kế hoạch tuyển sinh, kế hoạch chi tiết về truyền thông.

     Kết thúc lớp học về kỹ năng truyền thông, 3/5 nhóm đã đạt được kết quả xuất sắc nhất, nhóm các chuyên viên thể hiện tốt về sự sáng tạo, nghiêm túc, trách nhiệm, hiệu quả trong quá trình học tập.

Tags: