slot gacor

Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm học 2023–2024

Sáng ngày 31 tháng 8 năm 2023, Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm học 2023–2024. Tham dự Hội nghị có:
- Đ/c Nguyễn Tuấn Anh - Bí thư Đảng uỷ, Phó Hiệu trưởng
- Đ/c Nguyễn Công Đại - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng - Phụ trách điều hành
Cùng gần 80 cán bộ, viên chức và LĐHĐ Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội.
 
Hội nghị đã diễn ra nghiêm túc, tiết kiệm, thiết thực, hiệu quả; thể hiện ý chí, nguyện vọng của tập thể cán bộ, viên chức và lao động hợp đồng trong nhà trường, đảm bảo đủ các mục đích:
- Kiểm điểm, đánh giá các mặt hoạt động của nhà trường trong năm học 2022–2023; phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những mặt tồn tại, hạn chế để xây dựng phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ năm học 2023–2024;
-  Phát huy trí tuệ và quyền làm chủ của từng cán bộ, viên chức trong nhà trường nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2023–2024 và xây dựng đơn vị trong sạch vững mạnh, cơ quan, đơn vị văn hóa;
-Phát động phong trào thi đua, động viên cán bộ, viên chức đóng góp sức lực, trí tuệ, đoàn kết, khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong năm học mới và trưởng các đơn vị nhà trường đã ký kết giao ước thi đua năm học 2023-2024
Theo đó, Hội nghị được nghe 03 tham luận đóng góp ý kiến cho sự phát triển văn hóa nhà trường, sự phối hợp thực hiện nhiệm vụ và khai thác hiệu quả trang thiết bị phục vụ đào tạo.
Tiếp đó, thay mặt Đoàn chủ tịch, Ban giám hiệu đồng chí Nguyễn Công Đại - Phó Bí thư Đảng ủy - Phó Hiệu trưởng-PTĐH đã trả lời thỏa đáng cho những ý kiến của viên chức các đơn vị trong trường.
Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm học 2023–2024 đã thành công tốt đẹp.
Một số hình ảnh của Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm học 2023–2024
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tags: