slot gacor

Hội nghị quán triệt Nghị quyết Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ tư (khóa XII) và Học tập chuyên đề toàn khóa “những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”


      (CĐCĐ HN) Ngày 13/01/2017 trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội tổ chức hội nghị học tập quán triệt Nghị quyết Ban chấp hành trung ương Đảng lần thứ tư (Khóa XII) và học tập chuyên đề toàn khóa “những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

    Tham dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Phúc Đức - Bí thư Đảng ủy - Hiệu trưởng, các đồng chí Đảng ủy viên và toàn thể các đồng chí Đảng viên trong Đảng bộ trường.

    Phát biểu khai mạc hội nghị đồng chí Nguyễn Phúc Đức - Bí thư Đảng ủy - Hiệu trưởng nhà trường nhấn mạnh: việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh phải gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của nhà trường, gắn với công tác xây dựng Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).

    Tiếp theo, hội nghị đã nghe PGS.TS Nguyễn Chí Mì  nguyên Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy - Báo cáo viên Thành ủy Hà Nội phổ biến quán triệt Nghị quyết Ban chấp hành trung ương Đảng lần thứ tư (Khóa XII) và học tập chuyên đề toàn khóa “ những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

      Kết thúc hội nghị, toàn thể Đảng viên viết bài thu hoạch về học tập quán triệt Nghị quyết Ban chấp hành trung ương Đảng lần thứ tư (Khóa XII) và học tập chuyên đề toàn khóa “ những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Tags: