slot gacor

Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị Quyết Trung Ương 6 Khóa XIII của Đảng

Sáng 6/1/2023, Đảng ủy trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội đã tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị Quyết Trung Ương 6 Khóa XIII của Đảng. BCH Đảng ủy, cấp ủy các chi bộ trực thuộc và toàn thể đảng viên trong đảng bộ đã tới dự Hội nghị và học tập Nghị quyết.

Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII diễn ra trong thời gian 1 ngày làm việc. Đây là Hội nghị có ý nghĩa hết sức quan trọng nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, người lao động trong việc triển khai thực hiện các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp trọng tâm của các văn kiện hội nghị Trung ương 6 khóa XIII.

Sau đây là một số hình ảnh trong Hội nghị:

 

Tags: