slot gacor

Ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Công ty Cổ phần JobsGO và Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội

Ngày 13/12/2023, tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội đã diễn ra buổi ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Công ty Cổ phần JobsGO và Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội. Hai Bên đồng thời đạt được thỏa thuận hợp tác giáo dục về:

- Khai thác tiềm năng cơ sở vật chất, con người, kinh nghiệm của hai Bên phục vụ công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, hỗ trợ sinh viên mang lại lợi ích cho hai Bên.

- Thông qua việc hợp tác, nâng cao hình ảnh và vị thế của hai Bên, tăng cường hơn nữa truyền thống hợp tác giữa hai Bên, tạo điều kiện hỗ trợ và giúp đỡ lẫn nhau cùng phát triển.

Buổi lễ ký kết có sự hiện diện:

+ Công ty Cổ phần JobsGO:

- Ông Phạm Thanh Hải - Giám đốc Công ty

- Bà Cao Minh Huyền – Trưởng phòng Marketing & Truyền thông

+ Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội:

- Thầy Nguyễn Công Đại - Phó Hiệu trưởng phụ trách điều hành

- Thầy Nguyễn Tuấn Anh - Phó Hiệu trưởng

Nội dung hợp tác:

1. Tổ chức thực hiện hỗ trợ tuyển dụng và giới thiệu việc làm do JobsGO cung cấp và triển khai giải pháp tuyển dụng qua cổng thông tin việc làm, giao cho phòng Quản lý đào tạo – HNCC quản lý.

2. Hợp tác nghiên cứu khoa học, quảng bá hình ảnh của hai Bên thông qua các chương trình hội thảo khoa học và các chương trình hoạt động khác.

3. Hợp tác trong xây dựng, phát triển chương trình đào tạo để sinh viên tốt nghiệp có kỹ năng, kiến thức đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp.

4. Phối hợp tổ chức các hoạt động hỗ trợ cho sinh viên như Ngày hội việc làm, Hội thảo (Talkshow) chuyên đề.

5. Bố trí, sắp xếp tạo để điều kiện cho sinh viên đến thực tập nghề nghiệp, thực tập tốt nghiệp.

Buổi Lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác diễn ra tốt đẹp, là dấu mốc quan trọng đánh dấu việc chính thức hóa những thỏa thuận hợp tác giữa JobsGO và HNCC với sự chứng kiến của đại diện các khoa đào tạo, phòng Quản lý đào tạo nhà trường khi Lãnh đạo hai đơn vị ký Biên bản hợp tác.

Sau đây là một số hình ảnh trong buổi Ký kết thỏa thuận hợp tác:

 

 

Tags: