slot gacor

HỘI NGHỊ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2019-2020


(CĐCĐHN) Thực hiện kế hoạch năm học 2019 - 2020, Ngày 05/11/2019 trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội đã tổ chức thành công hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm học 2019 - 2020.

   Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà - Chủ tịch Liên đoàn lao động quận Cầu giấy; các đ/c trong Đảng ủy, Ban giám hiệu và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong trường.

      Tại hội nghị, Đ/c Nguyễn Phúc Đức - Bí thư Đảng ủy - Hiệu trưởng đã báo cáo đánh giá kết quả đạt được trong năm học 2018 - 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm học 2019 - 2020, trong đó nêu bật: Năm học 2018 - 2019 được sự quan tâm chỉ đạo UBNDTP, các Sở, Ban, Ngành; dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, Ban giám hiệu nhà trường đã thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu của nghị quyết hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm học 2018 - 2019 và các nhiệm vụ chính trị được giao. Năm học 2019 - 2020, quyết tâm phát huy thành tích đạt được phấn đấu thực hiện thắng lợi nghị quyết hội nghị cán bộ công chức viên chức năm học 2019 - 2020.

   Trong không khí phấn khởi, tập trung, dân chủ với sự thống nhất cao hội nghị đã bầu ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2019 - 2021 gồm 05 đồng chí.

      Kết thúc hội nghị, các đơn vị đã cùng ký giao ước hưởng ứng phong trào thi đua do Công đoàn trường phát động, thực hiện thắng lợi những chỉ tiêu, kế hoạch năm học 2019 - 2020 đã đề ra.

Tags: