slot gacor

Hội nghị gặp mặt cử tri trẻ lần đầu tham gia bầu cử đại biểu quốc hội khóa XIV và Đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021


      (CĐCĐ HN)  Sáng 19/5/2016 Đảng uỷ, Ban giám hiệu, Đoàn Thanh niên, Phòng công tác học sinh sinh viên đã tổ chức gặp mặt cử tri trẻ là sinh viên lần đầu tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021.

      Tại hội nghị, các sinh viên của trường đã được nghe và trao đổi với lãnh đạo trường, phòng công tác HSSV về các nội dung liên quan đến cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021; vị trí chức năng của Quốc hội và HĐND các cấp; địa điểm bỏ phiếu, thời gian bỏ phiếu, quy định về bỏ phiếu,...

          Để đảm bảo an ninh, trật tự trước và trong thời gian diễn ra bầu cử Quốc hội khóa XIV, bầu cử hội đồng nhân dân các cấp. Phòng công tác HSSV đã triển khai công tác tuyên truyền thực hiện các qui định của pháp luật về trật tự, an ninh giao thông.

          Do đặc thù là sinh viên trẻ, lần đầu tham gia bầu cử. Hội nghị đã góp phần giúp đoàn viên, thanh niên là sinh viên nâng cao nhận thức, nắm vững quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của mình; đồng thời tích cực tuyên truyền trong đoàn viên, thanh niên sinh viên về ý nghĩa của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021; tích cực tham gia đi bầu cử, bầu đúng và bầu đủ, sáng suốt lựa chọn, bầu ra những người tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân tham gia vào Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Tags: