Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp cấp trường năm học 2021 - 2022

Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp cấp trường năm học 2021 - 2022

Sáng 06/6/2022, trong không khí thi đua sôi nổi, lập thành tích chào mừng 35 năm thành lập Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội, Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp cấp trường năm học 2021 – 2022 đã được tổ chức. Hội thi cũng là dịp giúp nhà giáo được giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm giảng dạy, ứng dụng công nghệ vào bài giảng; phát hiện, tuyên dương, phổ biến và áp dụng trong toàn trường những sáng kiến, ứng dụng phương pháp giảng dạy hiệu quả. Hội thi cũng là sân chơi để các khoa chuyên ngành trình diễn mô hình thiết bị, đồ dùng và các phương tiện dạy học tự làm và áp dụng trong dạy học hiệu quả. Đồng thời đẩy mạnh phong trào thi đua "Dạy tốt, học tốt" trong toàn trường và chuẩn bị nguồn nhân lực tham gia Hội giảng Nhà giáo giáo dục nghề nghiệp thành phố Hà Nội.

Thông qua hội thi, nhà trường khuyến khích động viên, tạo cơ hội để nhà giáo tự học và sáng tạo; tuyên dương, nhân rộng điển hình tiên tiến trong hoạt động đổi mới phương pháp dạy học, thiết kế mô hình thiết bị dạy học. Kết quả của hoạt động Hội giảng góp phần nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp, khuyến khích các nhà giáo giao lưu, học hỏi kinh nghiệm trong giảng dạy, khai thác sử dụng sáng tạo, hiệu quả phương tiện và ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy của người thầy và học tập của người học; đưa các mô hình tự sáng chế sáng tạo vào phục vụ công tác giảng dạy hàng ngày.

 Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp cấp trường năm học 2021 – 2022 có sự tham gia của 5 nhà giáo có chuyên môn giảng dạy cao và đều đã được khẳng định qua mỗi năm học đến từ các khoa Kế toán, khoa Quản trị kinh doanh, khoa Xây dựng, khoa Khoa học cơ bản và khoa Công nghệ thông tin - Điện - Điện tử.

Sau đây là những hình ảnh Hội giảng: